Gebruiksvoorwaarden yespatrick.com

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Introductie

De volgens wettelijke bepalingen 'niet-geldigheid', of niet-uitvoering van een onderdeel van deze voorwaarden zal de doeltreffendheid of geldigheid van de andere onderdelen niet in het gedrang brengen. Het gebruik van yespatrick.com en van de informatie, afbeeldingen, videoclips en alle andere content die deze website bevat is enkel toegestaan na het uitdrukkelijk aanvaarden van deze huidige gebruiksvoorwaarden, de Privacy verklaring en de verdere bepalingen, en impliceert het verstaan en onvoorwaardelijk aanvaarden van de betrokken inhoud. Bezoekers of gebruikers die deze voorwaarden niet aanvaarden of het niet eens zijn met de voorwaarden hieronder beschreven, hebben geen toegang tot yespatrick.com en hebben ook niet het recht de informatie en/of diensten van yespatrick.com te gebruiken of te bekijken. Het is daarom aangewezen om dit document af te printen en een kopij ervan te bewaren. MOCS en yespatrick.com hebben het recht om de huidige voorwaarden te wijzigen, er nieuwe aan toe te voegen of deze totaal of gedeeltelijk te verwijderen, zonder voorafgaande verwittiging. Elke wijziging die eventueel kan, zal of mogelijks doorgevoerd zal worden is geldig de dag van de publicatie op de website. Het is aangewezen om deze gebruiksvoorwaarden zeer regelmatig na te lezen om de huidige, geldende voorwaarden te bekijken.

Copyright

De benaming, het logo, en alle andere symbolen van yespatrick.com werden Internationaal geregistreerd en zijn dus ook het exclusieve eigendom van de eigenaar/uitbater van de yespatrick.com website. Elk niet geautoriseerd gebruik ervan is resoluut verboden. De totale inhoud van deze website, inclusief de lay-out, teksten, documentatie, html code, java code, php code,.asp code, tekeningen, videobeelden, videoclips, audio, audio opnamen, video opnamen en fotografische reproducties zijn eigendom van MOCS en beschermd door de internationale copyright wetten. Geen enkele tekst of gedeelte van tekst, audio, video en/of afbeeldingen mag worden gereproduceerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming. Misbruik zal steeds vervolgd worden.

Koekjes - Cookies Policy

Om alle misverstanden te vermijden moeten we eerst even opmerken dat yespatrick.com nooit (zoals in never, no way & jamais) koekjes (cookies) wegschrijft op de harde schijf (of gelijk waar anders) van de bezoeker van yespatrick.com Wij maken en onderhouden de yespatrick.com website puur voor phun, plezier, hobby, spielerei... en zien geen meerwaarde in het bewaren van cookies (koekjes) op de harde schijf van onze bezoekers. We schrijven trouwens geen cookies (koekjes) weg op onze eigen harde schijf of server. We houden ook geen gegevens bij van onze bezoekers... en als u ons uw email adres geeft voor het ontvangen van een nieuwsbrief of wanneer u ons aanschrijft, gebruiken we enkel uw email adres om terug te schrijven, te antwoorden, of om de nieuwsbrief naar toe te sturen. yespatrick.com zal nooit, never, no way, jamais uw email adres verkopen, verhuren of weggeven aan gelijk wie voor gelijk welke doeleinden. En dat is een ernstige belofte. Dit gezegd zijnde... we werken met externe partijen om wat kleine inkomsten te genereren voor het onderhoud van deze website. Deze externe partijen gebruiken soms koekjes (cookies) om hun diensten te verbeteren. Daar hebben we geen vat op en vandaar dat we u graag op de hoogte brengen van het feit dat sommige externe partijen (zoals google) dit inderdaad (soms) doen. Zodra we met een derde partij werken (zoals google ads) zullen we hier op deze pagina in deze rubriek de link plaatsen naar de cookie regels van die derde partij. Nu staat er geen link, en we werken NU inderdaad NIET met een derde partij die eventueel, mogelijks cookies gebruikt. De site is dus 100% cookie-VRIJ.

Regels, wetten en Cybercrimes

De gebruiker verklaart de website te gebruiken volgens de heersende regels en wetten. In het bijzonder verklaart de gebruiker geen informatie of materiaal te verzenden naar, toe te voegen tot, of te wijzigen op, de website, dat mogelijk onwettelijk, beledigend, bedreigend, obsceen, offensief of lasterlijk is, of schadelijk voor de intellectuele eigendomsrechten van yespatrick.com of derden, ook met betrekking tot privacy of elk ander recht van een derde partij is, relatief is aan elk mogelijk virus, malware, ransomware of andere soortgelijke of varianten op cybercrime gerelateerde zaken.

Gelijkenissen - Fictie

De audio- en video bestanden die door ons werden gemaakt en die via deze website (en eventuele andere locaties) kunnen beluisterd en bekeken worden zijn zonder uitzondering allemaal een creatie in de categorie 'fictie'. De personen, namen, voorvallen, beschrijvingen, situaties en dialogen die hierin voorkomen zijn een werk van fictie. Niet echt dus... en uiteraard niet gebaseerd op echte personen, situaties of locaties, in het heden, de toekomst en/of het verleden. Alle personen, namen, situaties en dialogen komen voort uit de verbeelding van de auteur en wil onder geen enkel beding een beeld van waarheid of realiteit voorschotelen. Elke gelijkenis, groot of klein, bijna of in zijn geheel, met bestaande namen van locaties of personen, levend of dood, die voorkomen of benoemd of voorgesteld worden, is toevallig en onbewust.

Gebruik

De gebruiker en bezoeker van de yespatrick.com website verklaart dat MOCS, yespatrick.com, haar leden, werknemers, vrijwiliggers, eigenaars en/of medewerkers, te vrijwaren van elke verantwoordelijkheid of schade aan derden als gevolg van het onjuist, onkundig of verkeerdelijk gebruik van yespatrick.com Het gebruik van yespatrick.com is gratis en bestaat enkel voor informatieve, ontspannende en commerciele doeleinden. Elk gebruik, interpretatie, persoonlijke verwerking van informatie op deze website, of de reactie erop, en het gevolg hiervan, is volledig op eigen risico van de bezoeker, gebruiker, surfer of lezer. MOCS en yespatrick.com kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gelijk welk soort rechtstreeks- of onrechtstreeks probleem met, en/of het slecht functioneren van, gelijk welk toestel, systeem, of middelen die gebruikt worden om verbinding te maken met yespatrick.com. MOCS en yespatrick.com kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem en/of het slecht functioneren van de computer, tablet, (smart)phone, internet browser, besturingssysteem, online systeem, server, host of internet provider die de bezoeker (-surfer, -persoon) gebruikt om yespatrick.com te bezoeken en/of te bekijken. MOCS en yespatrick.com behouden zich het recht, naar eigen oordeelkundigheid en zonder enig voorbericht te moeten geven of verantwoordelijkheid van hun kant, om een deel of bepaalde informatie van de website te wijzigen, toegang te ontzeggen tot deze en, om ofwel tijdelijk of definitief, de weergave van gegevens, videobeelden, documentatie, audio-opnamen, podcasts, audiocasts, sketchcasts, videoclips, filmpjes, geluidsfragmenten, shows, afbeeldingen en informatie te ontzeggen. De gebruiker en bezoeker van de yespatrick.com website verklaart dat MOCS, yespatrick.com, haar werknemers en/of medewerkers, te vrijwaren van elke verantwoordelijkheid of vervolging voor de eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit het lezen, juist of verkeerd interpreteren, juist of verkeerd begrijpen van de informatie en aangeboden teksten, spelletjes, videobeelden, geluidsfragmenten, films, hoorspelen, audio-opnamen, videoclips, documentatie en gegevens op deze website. De gebruiker en bezoeker van de yespatrick.com website verklaart dat MOCS, yespatrick.com, haar werknemers en/of medewerkers, te vrijwaren van elke verantwoordelijkheid of vervolging voor de eventuele fouten, errors of onjuiste informatie die op de website aangeboden of weergegeven wordt. Links naar andere websites of webpagina's zijn enkel bedoeld voor het gemak van de gebruikers en yespatrick.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Zij biedt geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid of legitimiteit van de inhoud van dergelijke sites, of de betrouwbaarheid, kwaliteit en effectiviteit van de producten of diensten die via externe websites worden aangeboden. Een koppeling naar een externe site impliceert geen goedkeuring van de standpunten, informatie of producten verstrekt of in het bezit van dergelijke websites.

Persoonlijke informatie

De gebruiker heeft de nu volgende voorwaarden in de privacy verklaring gelezen en heeft deze ook aanvaard: yespatrick.com kan eventueel maar zal niet onvoorwaardelijk persoonlijke informatie verzamelen die door de gebruiker vrijwillig werd verleend via onze website of e-mail. Deze informatie kan eventueel door yespatrick.com bewaard worden maar zal niet aan derden worden medegedeeld, verhuurd of verkocht (tenzij hier uitdrukkelijk om werd verzocht door de persoon die de informatie verzond, en dan nog behouden wij het recht om dit vooralsnog niet te doen). De informatie die een gebruiker, bezoeker van de website aan ons doorgeeft zal enkel en alleen worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en/of om gepersonaliseerde informatie te verstrekken. Deze persoonlijke informatie kan worden gecontroleerd, gewijzigd of verwijderd door eenvoudige aanvraag via ons CONTACT formulier.

Rechtsgebied

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Antwerpen, Belgie.

Vragen?

Bij problemen of voor verdere informatie over onze website en de huidige gebruiksvoorwaarden, gelieve ons te contacteren via het CONTACT formulier.