grappige podcast nummer 12

#12 - 2020

Dit is de twaalfde Patcast... De derde met een andere intro-overzicht-aanpak maar dan met een onvoorziene voor-intro. En een onnozele sketch, en zoals eerder aangegeven een bonus Newsflash!:‐)

INHOUD:


Newsflash |
Een heuse newsflash, en pal in en op de actualiteit.
Intro |
Een originele manier om deze mini-patcast te introduceren. Ik ben daar enkele afleveringen geleden mee begonnen en vind het zalig om telkens opnieuw te moeten zoeken naar een nieuwe, originele manier om dit aan te pakken.

Newsflashes |
Een newsflash, vijf rubriekjes pal op de actualiteit. Onnozel, satire, grappig...
Een onnozele sketch |
Deze keer zitten we in de supermarkt. Onnozel! En gelachen tijdens de opnamen! Nu jij nog.

Opgelet | Deze podcast is een creatie in de categorie 'fictie'. De personen, namen, voorvallen, beschrijvingen, situaties en dialogen die hierin voorkomen zijn een werk van fictie. Niet echt dus... en uiteraard niet gebaseerd op echte personen, situaties of locaties, in het heden, de toekomst en/of het verleden. Alle personen, namen, situaties en dialogen komen voort uit de verbeelding van de auteur en wil onder geen enkel beding een beeld van waarheid of realiteit voorschotelen. Elke gelijkenis, groot of klein, bijna of in zijn geheel, met bestaande namen van locaties of personen, levend of dood, die voorkomen of benoemd of voorgesteld worden, is toevallig en onbewust.

Rechten | U heeft een niet-exclusief, niet transfereerbaar recht tot het beluisteren van deze podcast online mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de opname niet gewijzigd wordt, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de opnamen geheel of gedeeltelijk niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook, zoals, maar niet beperkt tot, het plaatsen op een andere website. Niets uit deze opname mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze in zijn geheel of gedeeltelijk, hetzij elektronisch, mechanisch, opnamen, of enige andere manier, gereproduceerd, uitgezonden (radio of televisie of internet of andere), downloaded of opgedeeld in stukken.

Scripts | De onnozele sketch en alle newsflashes alsook de intro werden geschreven op maandag 16 Maart 2020. We gebruikten de eerste drafts van alles omdat ik uitzonderlijk geen tijd heb gehad om dingen toe te voegen of te veranderen. Dat komt niet vaak voor maar ik zat in Londen de hele tijd en werd zoals iedereen wat verrast door de bijzondere omstandigheden waarin we thans leven.

Productie | De volledige podcast nummer 12 werd opgenomen in 18 minuten. Montage en mixen duurde een uurtje. Wij zijn naar gewoonte vol overtuiging en met laaiend en aanstekelijk enthousiasme, volledig stekeblind voor obstakels, in alle vormen en kleuren en diktes.

Muziek | De fantastische muziek in deze podcast werd gecomponeerd, gespeeld, opgenomen, geproduceerd en gemixed door Geoff Harvey en Chris Martyn :
Music: https://www.purple-planet.com

Info fiche | Klik op INFO FICHE om de technische fiche van deze Podcast te lezen of te downloaden (in PDF formaat).

Verantwoordelijkheid | Ondanks alle aan de productie van deze podcast bestede zorg kan de website eigenaar, noch de auteur, noch de producer, noch de personen die hebben meegewerkt aan de podcast, aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze opname of de opname op zichzelf, in zijn geheel of gedeeltelijk.

Copyright | Op deze volledige podcast, inclusief alle teksten, stemmen en geluiden, berust internationaal geregistreerd copyright. Gehele of gedeeltelijke overname op welke wijze dan ook is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming werd verleend door ons.

GEBRUIKSVOORWAARDEN yespatrick.com website

ABONNEER JE OP DE PATCASTS!