grappige podcast nummer 7

#7 - 2019

Dit is de zevende Patcast... enjoys! :‐)

INHOUD:


Intro |
Een bijzonder korte intro met een halokes..
Goed nieuws! |
(nou ja, eerder een satirische kijk op enkele feiten uit het nieuws)

Opgelet | Deze podcast is een creatie in de categorie 'fictie'. De personen, namen, voorvallen, beschrijvingen, situaties en dialogen die hierin voorkomen zijn een werk van fictie. Niet echt dus... en uiteraard niet gebaseerd op echte personen, situaties of locaties, in het heden, de toekomst en/of het verleden. Alle personen, namen, situaties en dialogen komen voort uit de verbeelding van de auteur en wil onder geen enkel beding een beeld van waarheid of realiteit voorschotelen. Elke gelijkenis, groot of klein, bijna of in zijn geheel, met bestaande namen van locaties of personen, levend of dood, die voorkomen of benoemd of voorgesteld worden, is toevallig en onbewust.

Rechten | U heeft een niet-exclusief, niet transfereerbaar recht tot het beluisteren van deze podcast online mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de opname niet gewijzigd wordt, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de opnamen geheel of gedeeltelijk niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook, zoals, maar niet beperkt tot, het plaatsen op een andere website. Niets uit deze opname mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze in zijn geheel of gedeeltelijk, hetzij elektronisch, mechanisch, opnamen, of enige andere manier, gereproduceerd, uitgezonden (radio of TV of andere), downloaded of opgedeeld in stukken.

Scripts | Deze satirische - humoristische kijk op enkele nieuwsfeiten werd geschreven ergens begin midden December 2019. We gebruikten de derde draft omdat we daar het meest tevreden mee waren desondanks en rekening houdende met de tijdsdruk.

Productie | De volledige podcast nummer 7 werd opgenomen in +/- 15 minuten. Montage en mixen duurde iets minder dan een uurtje. Wij zijn naar gewoonte barstend van enthousiasme, en volledig onvoorbereid op obstakels, klein of groot.

Muziek | De fantastische muziek in deze podcast werd gecomponeerd, gespeeld, opgenomen, geproduceerd en gemixed door Geoff Harvey en Chris Martyn :
Music: https://www.purple-planet.com

Info fiche | Klik op INFO FICHE om de technische fiche van deze Podcast te lezen of te downloaden (in PDF formaat).

Verantwoordelijkheid | Ondanks alle aan de productie van deze podcast bestede zorg kan de website eigenaar, noch de auteur, noch de producer, noch de personen die hebben meegewerkt aan de podcast, aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze opname of de opname op zichzelf, in zijn geheel of gedeeltelijk.

Copyright | Op deze volledige podcast, inclusief alle teksten, stemmen en geluiden, berust internationaal geregistreerd copyright. Gehele of gedeeltelijke overname op welke wijze dan ook is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming werd verleend door ons.

GEBRUIKSVOORWAARDEN yespatrick.com website

ABONNEER JE OP DE PATCASTS!