grappige podcast info fiche in PDF formaat

PDF INFO FICHES PODCASTS

Technische info fiches in PDF formaat van onze Podcasts.. :‐)

KIES:

PDF PATCAST #14


PDF PATCAST #13


PDF PATCAST #12


PDF PATCAST #11


PDF PATCAST #10


PDF PATCAST #9


PDF PATCAST #8


PDF PATCAST #7


PDF PATCAST #6


PDF PATCAST #5


PDF PATCAST #4


PDF PATCAST #3


PDF PATCAST #2


PDF PATCAST #1Opgelet | Onze podcasts (mini-Patcasts) zijn een creatie in de categorie 'fictie'. De personen, namen, voorvallen, beschrijvingen, situaties en dialogen die hierin voorkomen zijn een werk van fictie. Niet echt dus... en uiteraard niet gebaseerd op echte personen, situaties of locaties. Alle personen, namen, situaties en dialogen komen voort uit de verbeelding van de auteur en wil onder geen enkel beding een beeld van waarheid of realiteit voorschotelen. Elke gelijkenis met echte situaties, locaties of personen, levend of dood, is absoluut en volledig toevallig en onbewust.

Rechten | U heeft een niet-exclusief, niet transfereerbaar recht tot het lezen van deze info fiches/documenten mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits het document niet gewijzigd wordt, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits het document in zijn geheel of gedeeltelijk niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook, zoals, maar niet beperkt tot, het plaatsen op een andere website. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze in zijn geheel of gedeeltelijk, hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, gereproduceerd, uitgezonden (radio of TV of andere), of opgedeeld in stukken.

Copyright | Op deze technische fiches-documenten berust internationaal geregistreerd copyright. Gehele of gedeeltelijke overname op welke wijze dan ook is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door ons.

GEBRUIKSVOORWAARDEN yespatrick.com website