INHOUD:


Beschrijving |
We zien de lancering van een raket met astronauten die richting Mars zullen vliegen. De vluchtbegeleider op de lanceerbasis die frekwent in contact is met de bemanning lanceert soms een Tweet om hen te entertainen. Maar stellen zij dit wel op prijs, en zijn de Tweets wel grappig?

TWEET this clip


Productie |
Het schrijven van de grappige dialogen voor dergelijke videoclips is ontzettend fun. Het maken (inspreken & monteren) ervan was een serieuze uitdaging bij momenten. Maar we hadden uiteraard wel een reuze tijd tijdens de productie en lachten ons gedurig een kriek.

Opgelet |
Deze video is een creatie in de categorie 'fictie'. De personen, namen, voorvallen, beschrijvingen, situaties en dialogen die hierin voorkomen zijn een werk van fictie. Niet echt dus... en uiteraard niet gebaseerd op echte personen, situaties of locaties. Alle personen, namen, situaties en dialogen komen voort uit de verbeelding van de auteur en wil onder geen enkel beding een beeld van waarheid of realiteit voorschotelen. Elke gelijkenis met echte situaties, locaties of personen, levend of dood, is absoluut en volledig toevallig en onbewust.

Rechten |
U heeft een niet-exclusief, niet transfereerbaar recht tot het bekijken van deze video online mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de opname niet gewijzigd wordt, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de opnamen geheel of gedeeltelijk niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook, zoals, maar niet beperkt tot, het plaatsen op een andere website.

Niets uit deze opname mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze in zijn geheel of gedeeltelijk, hetzij elektronisch, mechanisch, opnamen, of enige andere manier, gereproduceerd, uitgezonden (radio of TV of andere), downloaded of opgedeeld in stukken.

Info fiche |
Klik op info fiche om de technische fiche van deze Video te lezen of te downloaden (in PDF formaat).

Verantwoordelijkheid |
Ondanks alle aan de productie van deze video bestede zorg kan de website eigenaar, noch de auteur, noch de producer, noch de personen die hebben meegewerkt aan de video, aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze opname of de opname op zichzelf, in zijn geheel of gedeeltelijk.

Copyright |
Op deze volledige video, inclusief alle teksten, stemmen en geluiden, berust internationaal geregistreerd copyright. Gehele of gedeeltelijke overname op welke wijze dan ook is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is verleend door ons.

GEBRUIKSVOORWAARDEN yespatrick.com website